נגע

נגע
נָגַע(b. h.) 1) to touch; to strike; to injure (with ב of object). Sabb.13b. Num. R. s. 14 אילו נ׳ באשתוכ׳ if he touched Potifars wife. Ib. (ref. to Koh. 8:5) שלא נ׳ בו הדבר the thing (the speech of the chief butler) did not harm him, v. נִגְעָה. Y.Peah VIII, 21a bot., a. e. נָגְעוּ בה, v. מַכָּה. Y.Yeb.I, end, 13b לא היוב״ש נוֹגְעִין בו the Shammaites would not take up the ease; a. v. fr.נוֹגֵעַ בעדות an interested witness. Snh.34a דמיחזי כנ׳ בעדותו he has the appearance of an interested witness. B. Bath.43a top אמאי נוֹגְעִין בעדותן הן why are they admitted to testify? Are they not interested witnesses? Kidd.43b; a. fr. 2) (v. Hif.) to arrive, to come to pass. Gen. R. s. 84 שעתידין הדברים לִיגַּע for these things (which Joseph dreamt) shall come to pass; Yalk. ib. 141. Hif. הִגִּיעַ 1) to reach; to become the property of; to obtain; to cause to reach. B. Mets. X, 5 הִגִּיעוּךָ they shall be thine. Arakh.VIII, 1; 3 (27a, sq.) הִגִּיעָתְךָ it is thine (Bab. ed. הִגַּעְתִּיךָ I let thee have it), i. e. thy offer is accepted; Tosef. ib. IV, 20 הִגַּעְתָּהוּ thou hast acquired it. Tosef.B. Bath.VI, 7, a. e. הִגִּיעוֹ it is his, i. e. he must pay for it. Y.Erub.III, 21a bot., a. e. הִגִּיעוּךָ סוף thou hast been made to reach the final conclusion, i. e. thou must admit, v. חָוַר. Ber.IX, 3 (54a) שהחינו וקיימנו והִגִּיעָנוּ לזמן הזה (Mish. ed. only שהחינו) who hast granted us life and sustenance and suffered us to reach this period. Pes.X, 6 כן … יַגִּיעֵנוּוכ׳ so may He allow us to reach ; a. v. fr.הַגַּע עצמך put thyself in the position, i. e. suppose. Y.Gitt.III, 44d, v. זָוַג; a. fr. 2) to arrive, to come to pass; to concern. Gen. R. l. c. שתחיית המתים מַגַּעַת בימיו that the resurrection of the dead will come to pass in his days. Ib. שהדברים מַגִּיעִים לבלההוכ׳ that these things concern Bilhah. Gitt.VIII, 3 כיון שה׳ לאוירוכ׳ as soon as the letter of divorce reaches the space over the roof. Ib. VII, 7 ה׳ לאנטיפטריס if he came as far as Antipatris. Num. R. s. 5 שלא יַגִּיעַ לכם כשם שה׳וכ׳ that the same may not happen to you as happened to the sons of Aaron. Ned.VIII, 2 עד שיגיע until the time (Passover) comes, opp. עד שיצא until it is passed; a. fr.Tosef.Toh.VI, 14 ומשהגיע, v. יָגַע. Hof. הוּגָּע to be brought to a condition. Zeb.88a, sq. הוּגְּעוּ למים Rashi (ed. במים, v. Rabb. D. S. a. l. note 2) if they have come to such a condition as to need washing in water; הוגעו לנתר ואהל if they need cleansing with natron and aloes; (Yalk. Ex. 381 הוּגְעֲלוּ במים if they can be cleansed with , v. גָּעַל). Pi. נִיגֵּעַ (denom. of נֶגַע) to afflict with leprosy.Part. pass. מְנוּגָּע; f. מְנוּגַּעַת; pl. מְנוּגָּעִים; מְנוּגָּעוֹת. Neg. XIII, 9 מי שנכנס לבית המ׳ he who enters a house which is unclean on account of leprosy in the walls. Erub. VIII, 2 חצייה לבית המנ׳ half the time (required for consuming it) is the measure for the stay in a leprous house. Tosef.Neg.VI, 1 בית המנ׳ לא היהוכ׳ a case of a leprous house has never occurred Ib. אבנים מנ׳ stones from a leprous house; Snh.71a; a. e. Nithpa. נִתְנַגֵּעַ to be afflicted with leprosy. Ker.II, 3 מצורעשנ׳ נגעים הרבה a leper that had several attacks in succession (before being purified from the first); Tosef.Neg.IX, 7. Tosef.B. Mets. VIII, 30 המשכיר … וניתנ׳ if one rented a house to his neighbor, and it became leprous; Arakh.20b; a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • נגע — 1 v. זוהם, הודבק במחלה, הודבק בנגעים, נעשה נגו 2 v. לגעת, לבוא במגע, למשש, למשמש, לשים יד, לשלוח יד, לקרב מאוד, לחוש בידיים; לנשק, להשיק, לגבול, להיות סמוך ל ; לפגוע, להרע; לעסוק ב , להתייחס, להשתייך, להיות קשור ל 3 v. לגרום זיהום, להדביק בנגעים …   אוצר עברית

 • נגע לו — היה לו קשר אליו; הזיז לו, עשה לו משהו, היה משמעותי עבורו {{}} …   אוצר עברית

 • נגע בנימי-נפשו — נגע עד למעמקי לבו, ריגש, הפעים, עשה לו משהו {{}} …   אוצר עברית

 • נגע עד נימי-נפשו — נגע עד למעמקי לבו, ריגש, הפעים, עשה לו משהו {{}} …   אוצר עברית

 • נגע בעור — מחלת עור או פציעה בעור {{}} …   אוצר עברית

 • נגע הבערות — אי ידיעת קרוא וכתוב, בורות, אנאלפביתיות {{}} …   אוצר עברית

 • נגע הסמים — בעיית הסמים, ריבוי נרקומנים בקרב האוכלוסייה {{}} …   אוצר עברית

 • נגע חברתי — בעיה של החברה, היגררות, היסחפות אחר משהו שלילי {{}} …   אוצר עברית

 • נגע ללבו — ריגש, הפעים, הוציאו משלוותו {{}} …   אוצר עברית

 • נגע עד למעמקי-לבו — המס את לבו, ריגש אותו מאוד {{}} …   אוצר עברית

 • נגע עמוק — פורענות, פגע שקשה להתמודד אתו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”